Onderhoudscontract | Tryma Machines

Onderhoudscontract

Als u een onderhoudscontract bij ons afsluit, komen onze monteurs periodiek uw machines en productielijn inspecteren en smeren. Dankzij de controle voorkomt u grotere problemen en slijtage. Als er onverhoopt toch sprake is van een storing, dan zijn onze monteurs snel ter plaatse.

Onderhoudscontract type BASIS

In het onderhoudscontract wordt een vast jaarbedrag berekend. De verplaatsingskosten en kilometervergoeding zijn inbegrepen in het tarief.

Het onderhoudscontract omvat:

 • Jaarlijkse inspectie van uw machine(s):
  • Controle op correct functioneren van de machine
  • Controle van elektrische en pneumatische onderdelen
  • Controle op slijtage van onderdelen en gereedschappen
  • Controle van de veiligheidssystemen
  • Inspectierapport inclusief eventuele aanbevelingen
 • Jaarlijkse onderhoudsbeurt van uw machine:
  • Smeren van de machine
  • Afstellen van de machine
  • Herstellen van kleine defecten
 • Jaarlijkse back-up van de gegevens van de harde schijf van de machine (indien mogelijk)
 • Handleiding en bijhorende CE-attest worden digitaal bewaard

De volgende zaken worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht:

 • Grote herstellingen
 • Verbruiksgoederen
 • Vervangonderdelen

In overleg worden werkzaamheden direct uitgevoerd of zal eerst een offerte worden gemaakt.

De looptijd van het onderhoudscontract is een kalenderjaar. Het eerste jaar worden de kosten naar rato van het aantal te plannen bezoeken in rekening gebracht. Het contract wordt jaarlijks automatisch verlengd maar kan tot uiterlijk 1 december van het lopende jaar worden opgezegd. Onze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd.

Onderhoudscontract type PLUS

Het onderhoudscontract PLUS omvat bovenop het BASIS-pakket, een tweede bezoek per jaar waarin een inspectie en onderhoud worden uitgevoerd. Zodoende weet u zeker dat uw machinepark altijd in optimale conditie is.

Bovendien geniet u van gratis ondersteuning in geval van storingen door onze technische dienst per:

 • Telefoon
 • E-mail
 • Online via Teamviewer

Direct naar

Contacteer ons