Privacy disclaimer | Tryma Machines

Privacy disclaimer

Tryma BVBA, gevestigd aan Ovenhoek 39, 8800 Roeselare, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden.

Contactgegevens: http://www.tryma.be, Ovenhoek 39, 8800 Roeselae, tel. +32 (0)51 24 97 77

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tryma verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Tryma verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige gegevens. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tryma.be, dan verwijderen wij deze informatie. Wij verwerken geen andere bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tryma verwerkt uw persoonsgegevens op basis van toestemming, voor de uitvoering van een overeenkomst met u, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en op basis van het gerechtvaardigde belang, namelijk een commercieel belang om de goede werking van onze website te garanderen en te optimaliseren. U hebt het recht om op elk moment uw toestemming in te trekken voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • U te kunnen bellen of e-mailen om uw vraag te kunnen verwerken of om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Het afleveren van uw producten.
 • Het analyseert van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Tryma verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Tryma neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tryma bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Factuur-, betaal- en bestelgegevens worden 7 jaar bewaard.
 • Uw accountgegevens blijven bewaard zolang uw account actief is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Tryma verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u (bijvoorbeeld PostNL voor het afleveren van uw pakket) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld de Belastingdienst).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tryma gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Voor het analyseren van het gedrag van onze bezoekers op de website maken we gebruik van Google Analytics. Om uw privacy zoveel mogelijk te beschermen hebben wij overeenkomstig de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens met Google een verwerkersovereenkomst gesloten, uw IP-adressen geanonimiseerd en worden er geen gegevens met Google gedeeld. Tevens maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.

Tryma gebruikt LinkedIn Insight Tag cookies bij het bezoek aan de site. Dit stelt ons in staat om uw surfgedrag bij te houden. Aan de hand van deze cookie kan Tryma reclame op maat bieden.

Monitoring websitebezoek

Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze diensten tonen ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres zelf wordt hierbij niet opgenomen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tryma en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tryma.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Tryma wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende link: Gegevensbeschermingsautoriteit

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tryma neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan telefonisch contact op of via info@tryma.be.

Tryma heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde
  internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.