Werkplaatsinrichting hout Wycor

De firma Wycor kocht bij Tryma een nieuwe werkplekinrichting op veel efficiënter te kunnen produceren.